Bebeklerde Duyusal Stratejiler admin Mart 1, 2020
Aileler, Bakımverenler ve Erken Müdahale Uzmanları için Duyu Temelli Stratejiler

Bebeklerde Duyusal Stratejiler

Diana A. Henry, MS, OTR/L,FAOTA & Maureen Kane-Wineland, PhD, OT/L   & Susan Swindeman, OTR/L
Bebeklerde Duyusal Stratejiler

Aileler, Bakımverenler ve Erken Müdahale Uzmanları için Duyu Temelli Stratejiler

Yayın Tarihi:

.

Kategori:

Duyusal Stratejiler

Yayınevi

Sense ON

Yazar:

Diana A. Henry, MS, OTR/L,FAOTA

Maureen Kane-Wineland, PhD, OT/L  

Susan Swindeman, OTR/L

Çeviri Editörü:

Dr. Fzt. Aymen Balıkçı

Bebeklerde Duyusal Stratejiler

Bebeklerde Duyusal Stratejiler kitabı, duyusal temelli zorluklar ikincil davranış problemlerine dönüşmeden önce ve zorluklara bebeklik döneminde müdahale edebilmek için Türkçe çeviri olan mevcut en iyi kaynaktır. 

Bu kitap, bakım verenlerin, bebeklerinin davranışlarını duyusal bir perspektiften anlamalarını ve bebeklerinin gelişimini en uygun şekilde destekleyebilmeleri için çevreyi, rutinlerini ve aktiviteleri tasarlamayı öğrenebilecekleri fırsatlar sunmaktadır.

Kaygı düzeyi yüksek bebeği olan ebeveynlerin ve erken müdahale uzmanlarının kitaplığında bulunması gereken bu önemli kaynak çok yakında Sense On Yayıncılık farkıyla sizlerle!