Hakkımızda

Farklılıkları Kucakla
Hakkımızda admin Şubat 6, 2020
Sense ON; rehabilitasyon alanında çalışan profesyonellerin mezuniyet sonrası gelişimlerini destekleyen programlar düzenleyen uluslararası bir organizasyondur. Bunun yanında, profesyonellere ve gelişimsel zorlukları olan birey ve ailelerine yönelik basılı ya da dijital kaynaklar sunan bir yayın kuruluşudur. 2008 yılında Dr. Fzt. Aymen Balıkçı’nın “bütün çocukların anlaşılması mümkün.” ilkesiyle başlayan çalışmaları, 2016 yılında Sense On’un kuruluşu ile profesyonel bir yapı haline gelmiştir. Bilimsel değeri yüksek, ulaşılabilir mezuniyet sonrası programlar ve kaynaklar sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası birçok üniversite, eğitim kurumu ve yayın kuruluşu ile iş birliği içindedir.

Misyonumuz Sense On, Bilimsel değeri yüksek, güncel ve uluslararası geçerli programlar ile profesyonellerin mezuniyet sonrası gelişimlerine katkı sunar. Bunun için:

  1.  Akademik danışmanları ile güncel bilimsel gelişmeleri takip eder.
  2.  Uluslararası programlar ile profesyonellerin gelişimine katkı sunar. 
  3. Kanıta dayalı bilgilerin ve modellerin anlaşılmasını kolaylaştırır.

Rehabilitasyon ve çocuk gelişimi alanına ilgi duyan profesyonellere ve ailelere çocukların anlaşılmasını destekleyen bilimsel basılı ve dijital kaynaklar sunar. Bunun için:

  1. Çocuk gelişimi ile ilgili güncel ve bilimsel değeri yüksek kitaplar yayınlar. 
  2. Alana özgü güncel literatür bilgisinin yayılmasını sağlar. 
  3. Toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla dijital kaynaklar sunar.

Vizyonumuz Alandaki profesyonellerin çocukların gelişimini desteklemek amacıyla en etkili müdahale yaklaşımlarını uygulamalarına entegre etmesini sağlayarak ve ailelerin farkındalığını arttırarak bütün çocukların anlaşıldığı bir topluluk yaratmaktır.

15 yıldır Yerel ve Global İş Ortaklarıyla
Sektörde öncü
Birlikte daha güçlü olağanüstü ekibimizle tanışın.