H.E.P Nöromotor Bozukluklarda Ekolojik Perspektif admin Şubat 6, 2020
YAKLAŞAN ETKİNLİK

H.E.P
Nöromotor Bozukluklarda Ekolojik Perspektif

Date
H.E.P Nöromotor Bozukluklarda Ekolojik Perspektif sense ON daima sizinle sizden biri

HEP modeli, pediatrik rehabilitasyon alanında çalışan profesyonellere, kanıta dayalı araçlar sunan, ekolojik bir yaklaşımdır. Özellikle nöromotor problemlerde; ekolojik sistemler teorisine dayalı kapsamlı bir bakış açısı sunan model; hareketi anlamak için maturasyonel teoriler, Algı- Aksiyon, Dinamik Sistemler, Nöronal Grup Seleksyon ve Duyu Bütünleme gibi temel teorileri inceler.

HEP modeli, hareket gelişimi ve hareket performansı üzerinde etkili olan homeostaz, duyusal işlem, emosyonel durum, motor yapı ve fonksiyonlar ile kognitif durumu hiyerarşik bir şekilde inceler ancak bu basamakların birbiri üzerindeki etkilerinin bu hiyerarşiden bağımsız olduğunu ortaya koyar. Programın birinci bölümünde model; içindeki bütün basamakların hareket üzerindeki etkilerini güncel kanıt ve teoriler ile ortaya koyarken, ikinci bölümde; bütün bu basamakların kapsamlı değerlendirmesinin ve yorumlanmasının üzerinde durur. Üçüncü bölümde; bütün bu basamakların müdahalesine yönelik kanıt temelli güncel yaklaşımları tartışır ve pratik uygulamalar ile destekler.

1
Birinci Bölüm Programı
14-15-16 NİSAN
HEP Giriş
Motor gelişimi tanımlayan teoriler: maturasyonel teoriler, ekolojik teori, algı-aksiyon yaklaşımı, dinamik sistemler teorisi, nöronal grup seleksiyon teorisi, duyu bütünleme teorisi
Homeostaz ve homeostatik mekanizmaların hareket üzerindeki etkileri, allostazi
Duyusal sistemler, duyusal işlem ve duyu bütünlemenin hareket üzerine etkileri
Sosyal-duygusal gelişim, bağlanma ve bağlanma teorileri, fonksiyonel emosyonel gelişim kapasiteleri-emosyonel durumun hareket üzerine etkileri
Dinamik sistemler açısından normal motor gelişimin incelenmesi: duyusal-motor gelişim, kas-iskelet gelişimi/biyomekanik modellenme, kas-denge teorisi, postüral kontrol ve motor kontrol mekanizmaları/gelişimleri
Bilişsel gelişimin evrelerine bakış ve davranışçı modeller (Skinner, Pavlov,..)
2
ikinci Bölüm Programı
23-24-25 HAZİRAN
HEP kapsamlı değerlendirmeye giriş
Çevreyi kapsamlı değerlendirme yöntemleri: ebeveynler, ev, okul,…
Homeostazın kapsamlı değerlendirilmesi: fizyolojik ölçümler, gözlem ve ölçekler
Duyusal fonksiyonların ve duyusal işlemin değerlendirilmesi: gözlem, değerlendirme ve ölçekler
Fonksiyonel emosyonel gelişim kapasiteleri ile bağlanmanın değerlendirilmesi: gözlem ve ölçekler
Motor gelişim, postüral kontrol ile biyomekanik modelin değerlendirilmesi: gözlem, değerlendirme ve ölçekler
Bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi: bilişsel gelişim basamaklarının genel olarak değerlendirilmesi
Değerlendirme verilerinin yorumlanması giriş
3
Üçüncü Bölüm Programı
4-5-6 AĞUSTOS
Kapsamlı değerlendirme verilerinin analizi
Değerlendirme verilerinin yorumlanması
Dinamik sistemlere göre hipotez oluşturma
Bireysel farklılıklarına özel hedeflerin belirlenmesi
Değerlendirme verilerine uygun tedavi yaklaşımları hakkında bilgi edinilmesi
4
Dördüncü Bölüm Programı
1-2-3 EYLÜL
HEP kanıt temelli müdahaleye giriş: matürasyonel, kognitif, ekolojik, dinamik sistemler ve nöronal grup seleksiyon teoriler açısından müdahaleye bakış.
Oluşturulan hipoteze uygun müdahalenin planlanması
Homeostaz için müdahale yöntemleri: allostazi mekanizmalarının desteklenmesi
Duyusal işlem ve duyu bütünlemeyi destekleyen stratejiler
Fonksiyonel emosyonel gelişimin desteklenmesi
Postüral kontrol ve biyomekanik fonksiyonlara yönelik stratejiler: kas denge teorisine göre müdahale, motor gelişlimin proksimal gelişim aralığında desteklenmesi, TheraTogs, Dynamic Scaffolding System (DSS)
Kognitif stratejiler: davranış değiştirme stratejileri, uygun pekiştireç kullanımı, beceri öğretimi stratejileri
"Eğitmen Ekibi
aymenbalikci.jpg
Kurucu
Dr.Fzt. Aymen BALIKÇI
AYMEN BALIKÇI
Dr.Fzt
duygudemirbas.jpg
Eğitim Koordinatörü Duygu Demirbaş
DUYGU DEMİRBAŞ
Eğitim Koordinatörü
aytenkardas.jpg
Proje Geliştirme Ayten KARDAŞ
Ayten KARDAŞ
Proje Geliştirme

AYMEN

Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını 2010 yılında Marmara Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında, Doktorasını ise 2018 yılının başında Kocaeli Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında “Taktil uyaranların, elektrofizyolojik, nöroanatomik ve davranışsal etkileri” adlı araştırma konusu ile tamamlamıştır. Mezun olduğundan bu yana pediatrik popülasyon ile çalışmaktadır. 2010 -2018 yılları arasında Amerika, İngiltere ve Avrupanın birçok ülkesinde Duyu Bütünleme, NDT/Bobath, DIR/Floortime, Bağlanma (DMM ve SAI gibi) , Pediatrik Yeme ve Beslenme Bozuklukları (SOS Feeding Therapy ve The Get Permission Approach gibi), Pediatrik Masaj, İşitsel Terapi ve nörobilim ile ilgili birçok eğitime katılmıştır. Ayrıca Avrupa ve Amerikalı birçok bilim insanı ile ortak çalışmalar yürütmektedir...
Erg. Duygu Demirbaş
2019 yılında Ergoterapi lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur. Mezuniyeti sonrasında aktif olarak pediatrik popülasyon ile çalışmaya başlamıştır. 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır ve hala devam etmektedir. Lisans sürecinde çeşitli sempozyum ve kongrelerde katılımcı olup, çalışma arkadaşları ile yürüttüğü “Duyu Bütünleme Temelli Müdahale Üzerine Yapılan Araştırmanın Sonuçları” konulu çalışmayı sunmak üzere Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Sempozyumunda konuşmacı olarak yer almıştır. Bunun yanında kabul edilen bildirilerini sunmak üzere Mayıs 2018 tarihinde Güney Afrika, Cape Town’da Dünya Ergoterapi Kongresinde (WFOT, 2018) yer almıştır. Mezuniyetiyle sonrasında aktif olarak pediatrik popülasyon ile çalışmaya başlamıştır. Dr. Fzt. Aymen Balıkçı’nın geliştirdiği H.E.P Modeli (Homeostasis – Enrichment- Plasticity) yaklaşımında ve Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programında Asistan Eğitmen olarak görev almaktadır.

DUYGU

AYTEN

Fzt. Ayten Kardaş
2016 yılında Erasmus programıyla Hogeschool van Arnhem en Nijmegen'de Health Professionals in International Perspective okumuştur. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduğundan bu yana pediatrik popülasyon ile çalışmaktadır. Lisans sürecinden bu zamana çeşitli sempozyum ve kongrelere katılmıştır. 2018’de Josse De Cat, Patric Algoet Koen De Wulf, Genevieve Vienne, Dr. Marleen D’hondt ve Sabine Van Dale’in yer aldığı eğitim ekibinden NDT/Bobath eğitimini almıştır.2018 ‘in devam eden aylarında Dr. Gay L. Girolomi’nin eğitmenliğinde The Test of Infant Motor Performance eğitimini tamamlamasıyla birlikte Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde risikli bebek gruplarıyla çalışmaya başlamıştır. 2019 yılında Uzm.Fzt. Beverly Cusick’in eğitmenliğini yaptığı Theratogs System eğitimine katılmıştır.2020 yılında NDT/Bobath eğitim ekibinin eğitmenliğinde Bobath Advanced Baby eğitimini bitirmiştir.2020 yılının ilerleyen aylarında Dr. Fzt. Aymen Balıkçı’nın geliştirdiği ve eğitimlerini verdiği HEP (Homeostasis-Enrichment-Plasticity) Modeli yaklaşımını tamamlamıştır. Daha sonrasında, H.E.P Modeli (Homeostasis – Enrichment- Plasticity) yaklaşımında Asistan Eğitmen olarak göreve başlamıştır. Devam eden süreçte, Praksi için Klinik Değerlendirme ve Pratik Müdahaleler kursunu Dr. Teresa May-Benson’nın eğitmenliğinde tamamlamıştır. Şu an Uluslararası Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programı (CLASI) eğitimine devam etmektedir.
Uzm. Fzt. Gülfem Ezgi Özaltın
2015 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Programından mezun olmuştur. İnönü Üniversitesinde yaptığı yüksek lisans sonrasında doktora programına devam etmektedir. Aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

GÜLFEM

Sınırlı sayıda katılımcı
Henüz kayıt olmadın mı ?