Aymen BALIKÇI admin Mart 24, 2023

DR.FZT. AYMEN BALIKÇI

AKADEMİSYEN FİZYOTERAPİST
2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını 2010 yılında Marmara Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında, Doktorasını ise 2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında “Taktil uyaranların, elektrofizyolojik, nöroanatomik ve davranışsal etkileri” adlı araştırma konusu ile tamamlamıştır.

PEDİATRİK TERAPİDE 20.YIL

Mezun olduğundan bu yana pediatrik popülasyon ile çalışmaktadır. 2010 -2018 yılları arasında Amerika, İngiltere ve Avrupanın birçok ülkesinde Duyu Bütünleme, NDT/Bobath, DIR/Floortime, Bağlanma (DMM ve SAI gibi) , Pediatrik Yeme ve Beslenme Bozuklukları (SOS Feeding Therapy ve The Get Permission Approach gibi), Pediatrik Masaj, İşitsel Terapi ve nörobilim ile ilgili birçok eğitime katılmıştır. Ayrıca Avrupa ve Amerikalı birçok bilim insanı ile ortak çalışmalar yürütmektedir.
Uluslararası farklı dernek ve organizasyonlar ile Türkiye’de özellikle duyu bütünleme ve gelişimin diğer alanlarına yönelik ortak eğitim organizasyonları düzenlemekte ve birçoğunda eğitmen olarak bulunmaktadır. Nörogelişimsel zorluklar yaşayan çocuklara yönelik Dinamik Sistemler Teorisi ve Çevresel Zeginleştirme temelli ekolojik bir model olan HEP (Homeostasis-Enrichment-Plasticity) yaklaşımını geliştirmiştir. Uluslararası Ayres Duyu Bütünleme Eğitimi Koalisyonu (ICEASI) kurucu üyesi olan uzman aynı zamanda yeni geliştirilmekte olan Ayres Duyu Bütünleme Değerlendirme testi (EASI) için uluslararası uzman danışmanlardan biri olarak görev yapmaktadır. İstanbul’daki bir üniversitenin ergoterapi bölümünde öğretim üyesi olarak bulunmaktadır. Buna ek olarak farklı üniversitelerde pediatrik rehabilitasyon alanına yönelik lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Duyu Bütünleme Derneğinin kurucusudur ve aynı derneğin yönetim kurulu başkanıdır. Alanda birçok bilimsel yayını bulunmaktadır. Duyu bütünleme ve motor gelişim alanında çeviri editörlüğü yapmıştır ve kitap bölümleri yazmıştır. Nörofizyoloji ve duyusal-motor gelişim alanında birçok bilimsel makalesi bulunmaktadır. Erken dönem deneyimlerinin, davranışsal, elektrofizyolojik ve nöroanatomik etkileri üzerine araştırmaları devam etmektedir. Ayrıca çocukluk döneminde görülen minör nörolojik bozuklukların (dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite, otizm, gelişimsel koordinasyon bozukluğu, duyu bütünleme ve praksi bozuklukları gibi) yaşamın ilk bir yılındaki belirteçleri ve bunların erken müdahalesi hem klinik hem de akademik özel ilgi alanını oluşturmaktadır.
Sense ON Kurucu