CLASI ULUSLARARASI AYRES DUYU BÜTÜNLEME ® SERTİFİKA PROGRAMI admin Şubat 6, 2020
YAKLAŞAN ETKİNLİK.

ULUSLARARASI AYRES DUYU BÜTÜNLEME ® SERTİFİKA PROGRAMI

Date
CLASI ULUSLARARASI AYRES DUYU BÜTÜNLEME ® SERTİFİKA PROGRAMI sense ON daima sizinle sizden biri

Duyu Bütünleme vücuttan ve çevreden alınan duyusal bilgilerin işlemlenmesi, bütünlenmesi ve organize edilmesidir. Ayres Duyu Bütünleme, A.Jean Ayres tarafından tanımlanmış olan teori ve konsepte dayanır böylelikle diğer duyusal-tabanlı müdahalelerden temel konseptleri dolayısıyla ayrılır.

CLASI MODÜLÜ
SENSE ON BÖLÜMÜ
KREDİLİK AKREDİTASYON

Ayres, duyu bütünleme teorisi ve müdahalesini ortaya koyan, değerlendirmeler geliştirmiş ve birçok çalışma yürütmüş olan araştırmacı ve klinisyendir. Yaptığı çalışmalardaki faktör analizlerinde; tutarlı duyu bütünleme fonksiyon ve disfonksiyon kalıplarını ortaya çıkarmıştır. Bu kalıplar tipik gelişen çocuklarda hangi duyusal ve motor alt birimlerin nasıl geliştiğini anlamamızı ve bu alt birimlerdeki problemlerin öğrenme ve davranışları nasıl etkilediğini çeşitli yollarla tanımlayabilmemizi sağlayarak direkt müdahale için gerekli olan, değerlendirme verilerinin deneysel olarak yorumlanabilmesine yardımcı olur.

Ayres Duyu Bütünleme ® Modelinin uzun bir geçmişi vardır, Ayres tarafından orijinal olarak tanımlanan temel kavramlar onun birinci kuşak öğrencileri tarafından ülkemizde Sense-On Organizasyon ekibinin ev sahipliği ile siz değerli terapistlerle her yıl buluşmaktadır.

CLASI kursları Duyu Bütünleme teorisini geliştiren A. Jean Ayresin birinci ve ikinci kuşak öğrencileri tarafından sunulan ve Uluslararası Ayres Duyu Bütünleme Eğitim Komitesi (ICEASI) onaylı bir programdır. CLASI Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programı toplam dört bölüm ve 6 modülden oluşmaktadır.

AYRES DUYU BÜTÜNLEME ® Sertifika Programı ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
1
Modül 1 Programı
Ayres Duyu Bütünleme teorisinin nörobiyolojik kökenleri,
Sistematik bilimsel araştırmalar ile elde edilen duyu bütünleme fonksiyon ve bozukluğu kalıpları,
Değişik duyusal modalitelerin fonksiyon ile ilişkilerine dair bilimsel araştırmalar ve terapiye yönelik ipuçlarını içermektedir.
2-3
Modül 2 ve Modül 3 Programı
Terapistlerin duyu bütünleme bozukluklarını değerlendirmeleri için SIPT ve EASI (CLASI ekibi tarafından yeni geliştirilmekte olan duyu bütünleme testi) dahil birçok testi öğrenmelerini içermektedir
Bu modülü bitiren terapistler duyu bütünleme bozukluğu olan bireyleri değerlendirme kabiliyetine sahip olabileceklerdir.
Modül 2 katılımcıların test materyallerine oryantasyonlarını ve genel bilgi edinmelerini sağlar.
Modül 3 ise katılımcıların eğitmen eşliğinde SIPT/EASI/SPM gibi değerlendirme materyallerini pratik ederek öğrenmelerini hedefler.
Bu kursa katılan terapistlerin;

önceden gerekli online materyalleri bitirmiş olmaları gerekmektedir. Online materyaller Türkçe olup, kayıt yaptıran katılımcılara en az bir ay önce iletilmketedir. Bu modül materyal (SIPT (kit gerektiremeyen materyaller), SPM/SPM-P) gerektiren bir modüldür ve materyaller organizasyon tarafından sağlanır.

4-5
Modül 4 ve Modül 5 Programı
Katılımcılar; 4. modülde kullandıkları ölçek ve diğer değerlendirme yöntemleri ile elde ettikleri verilerin hangi duyu bütünleme bozukluğu kalıbına uyduğunu ve bu kalıba uygun tedavi yaklaşımı ile ilişkili bilgi edinecekler.
5. modülde ise uygunluk ölçeğini ve uygunluk ölçeğine göre tedavi planlamayı öğrenecekler.
6
Modül 6 Programı

Duyu bütünleme teorisi temeline dayanarak klinik yorumlama ve bu sonuçlara dayanan müdahale desenleme ile uygulama konusunda beceri kazandırmak hedeflenmektedir. Kursun %50 si pratik olarak geçmektedir.

Tüm modülleri tamamlayan katılımcılar,

Tüm modülleri tamamlayan katılımcılar, programda öğrenmiş oldukları veriye dayalı karar verme basamaklarına göre bir vaka değerlendirip, müdahale programı düzenleyebileceklerdir. Düzenlemiş oldukları bu müdahaleyi 40 dakikalık bir seans şeklinde videoya kaydedip değerlendirme kuruluna tüm evraklarla teslim etmelidirler. Video ve evrakların değerlendirilmesinden sonra uygun puan alan bütün katılımcılar uluslararası sertifika numarası ile birlikte CLASI, ICEASI ve Duyu Bütünleme Derneği onaylı CASI (Certificate in Ayres Sensory Integration) sertifikası alarak uluslararası uygulamacı ünvanı alırlar. Sertifkalı bütün terapistler uluslararası ve ulusal platformda yayımlanmakta olan elektronik ortamda sıralanmaktadırlar.

Önemli Bilgilendirme

Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programı katılım şartları Uluslararası şartlarla eşit olacak şekilde ICEASI tarafından belirlenmektedir. Belirtilen şartlara göre sertifika programına dahil olabilmeniz için Ergoterapi, Fizyoterapi veya Dil-Konuşma Terapisi alanlarından birinde lisansınızın bulunması gerekmektedir.

aymenbalikci.jpg
Kurucu
Dr.Fzt. Aymen BALIKÇI
AYMEN BALIKÇI
Dr.Fzt
duygudemirbas.jpg
Program Koordinatörü
Erg. Duygu Demirbaş
Erg. Duygu Demirbaş
Program Koordinatörü
aytenkardas.jpg
Proje Geliştirme
AYTEN KARDAŞ
AYTEN KARDAŞ
Proje Geliştirme
havvamunteha.jpg
Yayın İşleri
HAVVA MÜNTEHA İNANICI
HAVVA MÜNTEHA İNANICI
Yayın İşleri Sorumlusu
Sınırlı sayıda katılımcı
Henüz kayıt olmadın mı ?